Prova den politiska frågesport

Annie Lööf’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Annie Lööf väljerJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Annie Lööf väljerNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Annie Lööf väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Annie Lööf väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Annie Lööf väljerNej


Hur liknar din politiska tro på Annie Lööf’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Annie Lööf väljerFör abort

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Annie Lööf väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Annie Lööf väljerJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Annie Lööf väljerNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Annie Lööf väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Annie Lööf väljerNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Annie Lööf väljerNej, behåll nuvarande skattestruktur

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Annie Lööf väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Annie Lööf väljerJa, och fler poliser borde tillsättas till områden med hög brottslighet

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Annie Lööf väljerJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Annie Lööf väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Annie Lööf väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Annie Lööf väljerNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Annie Lööf väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Annie Lööf väljerNej, men avkriminalisera droger som ger medicinska fördelar såsom marijuana

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Annie Lööf väljerNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Annie Lööf väljerJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Annie Lööf väljerJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Annie Lööf väljerJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Annie Lööf väljerJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Annie Lööf väljerJa, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Annie Lööf väljerNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Annie Lööf väljerNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Annie Lööf väljerNej, jag tror inte på dödsstraff

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Annie Lööf väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Annie Lööf väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Annie Lööf väljerJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Annie Lööf väljerNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Annie Lööf väljerJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Annie Lööf väljerJa, och gör den till en lön man kan leva på

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Annie Lööf väljerJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Annie Lööf väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Annie Lööf väljerNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Annie Lööf väljerJa, det är dubbelbeskattning

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Annie Lööf väljerNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Annie Lööf väljerÖka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Annie Lööf väljerNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Annie Lööf väljerJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Annie Lööf väljerJa, varje medborgare förtjänar rätten att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Annie Lööf väljerNej, jag respekterar inte någon som gör det men de ska ha rätten att göra det

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Annie Lööf väljerJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Annie Lööf väljerNej

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Annie Lööf väljerVi bör ge lika stort stöd till Israel och Palestina.

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Annie Lööf väljerJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Parti inflytandeJag är nöjd med den nuvarande utgiftsnivån

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Annie Lööf väljerJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Annie Lööf väljerNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Annie Lööf väljerNej, jag skulle respektera dem mer om de gjorde det men det borde inte vara ett krav att de ska göra det

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Annie Lööf väljerJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Annie Lööf väljerSänk

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Annie Lööf väljerJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Annie Lööf väljerNej, fokusera istället på att få slut på skatteflykt

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Annie Lööf väljerDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Annie Lööf väljerMinskas, men bara när det gäller mat och medicin

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Annie Lööf väljerNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFler

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Annie Lööf väljerNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Annie Lööf väljerJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Annie Lööf väljerNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Annie Lööf väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Annie Lööf väljerNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Annie Lööf väljerJa

English Svenska