Prova den politiska frågesport
+

Ebba Busch Thor’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Ebba Busch Thor väljareNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Ebba Busch Thor väljareJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Ebba Busch Thor väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Ebba Busch Thor’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Ebba Busch Thor väljareNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Ebba Busch Thor väljareJa, och det bör testa mer än bara grundläggande förståelse

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Ebba Busch Thor väljareNej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Ebba Busch Thor väljareAbort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Ebba Busch Thor väljareJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Ebba Busch Thor väljareNej, vi borde ha hårdare lagar mot droger

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Ebba Busch Thor väljareNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Ebba Busch Thor väljareÖka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Ebba Busch Thor väljareNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Ebba Busch Thor väljareNej, sociala medieföretag är privata och bör inte regleras av regeringen

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Ebba Busch Thor väljareFler

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Ebba Busch Thor väljareNej, att spendera livet i fängelse är ett hårdare straff

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Ebba Busch Thor väljareJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Ebba Busch Thor väljareJa, temporärt medan vi ökar investeringarna i renare förnybara alternativ

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Ebba Busch Thor väljareNej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men endast om informationen införskaffats på lagligt sätt

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Ebba Busch Thor väljareNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men respektera Israels suveränitet och diktera inte hur de ska interagera med sina grannar

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Ebba Busch Thor väljareNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Ebba Busch Thor väljareÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Ebba Busch Thor väljareMinska, och neka hjälp till länder som försvarar eller uppmuntrar terrorism

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Ebba Busch Thor väljareJa, regeringen ska ingripa för att skynda på en återhämtning

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Ebba Busch Thor väljareNej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Ebba Busch Thor väljareJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Ebba Busch Thor väljareJa, om de inte har begått ett brott

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Ebba Busch Thor väljareNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Ebba Busch Thor väljareJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Ebba Busch Thor väljareNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Ebba Busch Thor väljareMinskas, för att ge ekonomisk tillväxt

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Ebba Busch Thor väljareNej, vi borde bygga fler fängelser

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Ebba Busch Thor väljareDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Ebba Busch Thor väljareNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Ebba Busch Thor väljareFler, men öka förmånerna för äldre och handikappade

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Ebba Busch Thor väljareNej, finansiering borde komma från deras medlemmar

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Ebba Busch Thor väljareSänk

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Ebba Busch Thor väljareJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Ebba Busch Thor väljareNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Ebba Busch Thor väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Ebba Busch Thor väljareNej, det har inget inneboende värde

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Ebba Busch Thor väljareNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men hög standard vid mathantering och miljöskydd ska prioriteras

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Ebba Busch Thor väljareNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Ebba Busch Thor väljareJa

English Svenska