Prova den politiska frågesport

Ebba Busch Thor’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Ebba Busch Thor väljerJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Ebba Busch Thor väljerNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Ebba Busch Thor väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Ebba Busch Thor väljerJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Ebba Busch Thor väljerNej


Hur liknar din politiska tro på Ebba Busch Thor’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Ebba Busch Thor väljerAbort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Ebba Busch Thor väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Ebba Busch Thor väljerNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Ebba Busch Thor väljerJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Ebba Busch Thor väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Ebba Busch Thor väljerNej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Ebba Busch Thor väljerJa, temporärt medan vi ökar investeringarna i renare förnybara alternativ

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Ebba Busch Thor väljerJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Ebba Busch Thor väljerNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Ebba Busch Thor väljerNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Ebba Busch Thor väljerJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Ebba Busch Thor väljerNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Ebba Busch Thor väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Ebba Busch Thor väljerNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Ebba Busch Thor väljerFler

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Ebba Busch Thor väljerÖka

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Partiets supportbasJa, varje medborgare förtjänar rätten att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ebba Busch Thor väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Partiets supportbasNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Ebba Busch Thor väljerNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ebba Busch Thor väljerNej

English Svenska