Prova den politiska frågesport
+

Ebba Busch Thor’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Ebba Busch Thor väljareJa, regeringen ska ingripa för att skynda på en återhämtning

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Ebba Busch Thor väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Ebba Busch Thor’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Ebba Busch Thor väljareMinskas, för att ge ekonomisk tillväxt

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Ebba Busch Thor väljareDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Ebba Busch Thor väljareFler, men öka förmånerna för äldre och handikappade

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Ebba Busch Thor väljareSänk

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Ebba Busch Thor väljareNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ebba Busch Thor väljareJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Ebba Busch Thor väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ebba Busch Thor väljareNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Ebba Busch Thor väljareNej, det har inget inneboende värde

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Ebba Busch Thor väljareJa, men hög standard vid mathantering och miljöskydd ska prioriteras

English Svenska