Prova den politiska frågesport

Jan Björklund’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jan Björklund väljerJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Jan Björklund väljerNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jan Björklund väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Jan Björklund väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Jan Björklund väljerNej


Hur liknar din politiska tro på Jan Björklund’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Jan Björklund väljerAbort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Jan Björklund väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Jan Björklund väljerJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jan Björklund väljerNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jan Björklund väljerJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jan Björklund väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jan Björklund väljerJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jan Björklund väljerJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jan Björklund väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Jan Björklund väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jan Björklund väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Jan Björklund väljerNej, men avkriminalisera droger som ger medicinska fördelar såsom marijuana

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jan Björklund väljerNej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jan Björklund väljerJa, temporärt medan vi ökar investeringarna i renare förnybara alternativ

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jan Björklund väljerJa, men deras identitet måste verifieras privat av en kvinnlig anställd

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Jan Björklund väljerJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Jan Björklund väljerJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Partiets supportbasNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Jan Björklund väljerJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Jan Björklund väljerNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Jan Björklund väljerJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jan Björklund väljerNej, jag tror inte på dödsstraff

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Jan Björklund väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Jan Björklund väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Jan Björklund väljerJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jan Björklund väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Jan Björklund väljerJa

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Jan Björklund väljerNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Jan Björklund väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jan Björklund väljerNej, de ska tillfångatas och ges en rättvis rättegång

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Jan Björklund väljerFler

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Jan Björklund väljerNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Partiets supportbasÖka

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Jan Björklund väljerJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jan Björklund väljerJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Jan Björklund väljerJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Jan Björklund väljerJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jan Björklund väljerJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jan Björklund väljerJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Jan Björklund väljerNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jan Björklund väljerSänk

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jan Björklund väljerNej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Jan Björklund väljerJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jan Björklund väljerJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jan Björklund väljerJa, alla borde få en inkomst för att täcka grundläggande nödvändigheter inklusive mat och boende

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jan Björklund väljerNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Jan Björklund väljerNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jan Björklund väljerFler, men öka förmånerna för äldre och handikappade

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Jan Björklund väljerNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jan Björklund väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Jan Björklund väljerNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Jan Björklund väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jan Björklund väljerNej

English Svenska