Prova den politiska frågesport

Jan Björklund’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jan Björklund väljerNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jan Björklund väljerNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jan Björklund väljerJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jan Björklund väljerSänk


Hur liknar din politiska tro på Jan Björklund’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jan Björklund väljerNej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jan Björklund väljerJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jan Björklund väljerJa, alla borde få en inkomst för att täcka grundläggande nödvändigheter inklusive mat och boende

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jan Björklund väljerNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jan Björklund väljerFler, men öka förmånerna för äldre och handikappade

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jan Björklund väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jan Björklund väljerNej

English Svenska