Prova den politiska frågesport

Jan Björklund’s politik i immigration frågor

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jan Björklund väljerJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jan Björklund väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jan Björklund väljerNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jan Björklund väljerJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jan Björklund väljerJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen


Hur liknar din politiska tro på Jan Björklund’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jan Björklund väljerNej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jan Björklund väljerJa

English Svenska