Prova den politiska frågesport

Jimmie Åkesson’s policyer

Kandidater

ämnen

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Jimmie Åkesson väljerNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Partiets supportbasFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Jimmie Åkesson väljerJa


Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men låta folk använda privata försäkringar

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Jimmie Åkesson väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jimmie Åkesson väljerNej, men sänk skatten för fattiga

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Partiets supportbasJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men bara för fruktansvärda brott med obestridliga bevis

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Partiets supportbasJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Jimmie Åkesson väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jimmie Åkesson väljerNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Jimmie Åkesson väljerNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Partiets supportbasJa, och gör den till en lön man kan leva på

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Jimmie Åkesson väljerJa, och legalisera, beskatta och reglera marijuana istället för att kriminalisera det

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Jimmie Åkesson väljerNej, vi borde bygga fler fängelser

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Social  ›  Hats tal

Bör hatprat skyddas av yttrandefrihetslagar?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Jimmie Åkesson väljerÖka

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Partiets supportbasMinska

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Jimmie Åkesson väljerMinska

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jimmie Åkesson väljerJa, det är dubbelbeskattning

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Partiets supportbasJa, så länge de har avtjänat sitt straff

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasHjälp

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jimmie Åkesson väljerFler

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Vaccinpass

Ska regeringen utfärda vaccinpass?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jimmie Åkesson väljerSänk

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jimmie Åkesson väljerNej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Jimmie Åkesson väljerJa

English Svenska