Prova den politiska frågesport
+

Jimmie Åkesson’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Jimmie Åkesson väljareNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Jimmie Åkesson väljareJa, privatägda företag borde inte kunna profitera på sjukvård

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jimmie Åkesson väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Jimmie Åkesson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Jimmie Åkesson väljareNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Jimmie Åkesson väljareFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Jimmie Åkesson väljareNej, och drogförsäljning bör bestraffas hårdare

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Jimmie Åkesson väljareJa, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Jimmie Åkesson väljareMinska

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Jimmie Åkesson väljareNej, den ska höjas

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Jimmie Åkesson väljareNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Jimmie Åkesson väljareMindre, och förse sjukvården med mer statliga medel

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Jimmie Åkesson väljareJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Jimmie Åkesson väljareNej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jimmie Åkesson väljareNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Jimmie Åkesson väljareNej, vi bör inte ge hjälp till något främmande land

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Jimmie Åkesson väljareÖka

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Jimmie Åkesson väljareMinska

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men i form av ökade anslag till infrastruktur

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men de bör strikt regleras för att förhindra missförvaltning och korruption

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Jimmie Åkesson väljareNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Jimmie Åkesson väljareJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Jimmie Åkesson väljareNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Jimmie Åkesson väljareMinska

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Jimmie Åkesson väljareJa, och nationalisera bankerna

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jimmie Åkesson väljareDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jimmie Åkesson väljareFler

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Jimmie Åkesson väljareJa, och kräva en offentlig granskning varje år de sitter på sin post

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Jimmie Åkesson väljareNej, och godkänn inte heller politiker som är under utredning för brottslighet

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Jimmie Åkesson väljareJa, och minska deras lön och pensionsförmåner

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jimmie Åkesson väljareSänk

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jimmie Åkesson väljareNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jimmie Åkesson väljareJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jimmie Åkesson väljareNej, inte förrän vi har minskat statsskulden

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men jag skulle föredra att avskaffa den europeiska unionen

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jimmie Åkesson väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jimmie Åkesson väljareNej, klassificera det som en råvara

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Jimmie Åkesson väljareNej, mer forskning behövs för att avgöra de långsiktiga effekterna av fracking

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men med mer transparens

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Jimmie Åkesson väljareNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasJa

English Svenska