Prova den politiska frågesport

Jimmie Åkesson’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Jimmie Åkesson väljerNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Jimmie Åkesson väljerJa


Hur liknar din politiska tro på Jimmie Åkesson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Jimmie Åkesson väljerFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Jimmie Åkesson väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Jimmie Åkesson väljerJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Jimmie Åkesson väljerNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Jimmie Åkesson väljerJa, och fler poliser borde tillsättas till områden med hög brottslighet

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Jimmie Åkesson väljerNej, vi borde ha hårdare lagar mot droger

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Jimmie Åkesson väljerJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Jimmie Åkesson väljerNej, den ska höjas

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Jimmie Åkesson väljerJa, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Jimmie Åkesson väljerNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jimmie Åkesson väljerNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Jimmie Åkesson väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Jimmie Åkesson väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jimmie Åkesson väljerJa, och justera den varje år efter inflationen

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Jimmie Åkesson väljerNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jimmie Åkesson väljerJa, det är dubbelbeskattning

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Partiets supportbasMinska

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Jimmie Åkesson väljerNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Jimmie Åkesson väljerÖka

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Jimmie Åkesson väljerNej, vi borde bygga fler fängelser

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men inte för kosmetika

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Jimmie Åkesson väljerNej, vi bör inte ge hjälp till något främmande land

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Jimmie Åkesson väljerMinska, och neka hjälp till länder som försvarar eller uppmuntrar terrorism

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Jimmie Åkesson väljerNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men i form av skattelättnader för alla medborgare

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Jimmie Åkesson väljerNej, finansiering borde komma från deras medlemmar

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jimmie Åkesson väljerSänk

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Jimmie Åkesson väljerMinskas, för att ge ekonomisk tillväxt

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jimmie Åkesson väljerDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jimmie Åkesson väljerJa, och drastiskt öka skatter och importtullar vid utlokalisering av företag

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jimmie Åkesson väljerNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jimmie Åkesson väljerNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

  Jimmie Åkesson väljerNej, det är brott mot yttrandefriheten

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jimmie Åkesson väljerFler, och förvägra bidrag till immigranter

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jimmie Åkesson väljerJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Jimmie Åkesson väljerNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men jag skulle föredra att avskaffa den europeiska unionen

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jimmie Åkesson väljerNej, det ger företag incitament att flytta jobb ut ur landet

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

  Partiets supportbasNej

English Svenska