Prova den politiska frågesport

Jimmie Åkesson’s politik i immigration frågor

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jimmie Åkesson väljerJa


Hur liknar din politiska tro på Jimmie Åkesson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Partiets supportbasMinska

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jimmie Åkesson väljerNej

English Svenska