Prova den politiska frågesport
+

Jonas Sjöstedt’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jonas Sjöstedt väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Jonas Sjöstedt’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, och fler poliser borde tillsättas till områden med hög brottslighet

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Jonas Sjöstedt väljareFör abort

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, men öka finansieringen för att förebygga beroende och rehabilitering

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Jonas Sjöstedt väljareÖka

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Jonas Sjöstedt väljareMindre

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Jonas Sjöstedt väljareMinska

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Jonas Sjöstedt väljareÖka

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, att hindra kvinnor från att utföra stridsuppgifter är diskriminerande

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, och nationalisera bankerna

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Jonas Sjöstedt väljareMinskas, men bara när det gäller mat och medicin

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jonas Sjöstedt väljareHjälp

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jonas Sjöstedt väljareFärre

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, och minska deras lön och pensionsförmåner

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jonas Sjöstedt väljareÖka

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, det har inget inneboende värde

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men bara om deras hormonnivåer motsvarar dem i könskategorin där de tävlar

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, regeringen bör aldrig subventionera privata företag

English Svenska