Prova den politiska frågesport

Jonas Sjöstedt’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Partiets supportbasJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Jonas Sjöstedt väljerAbort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Jonas Sjöstedt väljerJa


Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, de är nödvändiga för att skydda andra barn som är för unga för att vaccineras

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Partiets supportbasNej, men öka finansieringen för att förebygga beroende och rehabilitering

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, jag tror inte på dödsstraff

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, alla som betalar skatt ska ha rätt att rösta.

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men inte för kosmetika

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och gör den till en lön man kan leva på

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Jonas Sjöstedt väljerMindre, och hälsovårdsbranschen bör inte privatiseras

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, de ska tillfångatas och ges en rättvis rättegång

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Partiets supportbasNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, varje medborgare förtjänar rätten att få rösta

Social  ›  Hats tal

Bör hatprat skyddas av yttrandefrihetslagar?

  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, vi borde fokusera på att förbättra våra kommunala skolor och att höja lärarlönerna

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Partiets supportbasMinska

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Partiets supportbasÖka

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Partiets supportbasÖka

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, narkotikamissbruk bör ses som ett hälsoproblem, inte som kriminalitet

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, det är brott mot yttrandefriheten

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jonas Sjöstedt väljerHjälp

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och tillhandahålla mer gratis kollektivtrafik

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Partiets supportbasJa, men borde vara mer begränsningar och transparens kring hur de spenderar pengarna

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasNej

English Svenska