Prova den politiska frågesport

Jonas Sjöstedt’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, detta skulle öka risken för vådaskott

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Jonas Sjöstedt väljerNej


Hur liknar din politiska tro på Jonas Sjöstedt’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Jonas Sjöstedt väljerFör abort

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, privatägda företag borde inte kunna profitera på sjukvård

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och fler poliser borde tillsättas till områden med hög brottslighet

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, jag tror inte på dödsstraff

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Jonas Sjöstedt väljerMindre

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Jonas Sjöstedt väljerÖka

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Partiets supportbasMinska

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, avbryt allt stöd och hjälp

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och tillhandahålla mer gratis kollektivtrafik

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men borde vara mer begränsningar och transparens kring hur de spenderar pengarna

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, och nationalisera bankerna

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jonas Sjöstedt väljerÖka

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jonas Sjöstedt väljerHjälp

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, alla borde få en inkomst för att täcka grundläggande nödvändigheter inklusive mat och boende

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFärre

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jonas Sjöstedt väljerJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Jonas Sjöstedt väljerNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jonas Sjöstedt väljerJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jonas Sjöstedt väljerNej

English Svenska