Prova den politiska frågesport
+

Jonas Sjöstedt’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jonas Sjöstedt väljareNej


Hur liknar din politiska tro på Jonas Sjöstedt’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, och nationalisera bankerna

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Jonas Sjöstedt väljareMinskas, men bara när det gäller mat och medicin

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jonas Sjöstedt väljareHjälp

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jonas Sjöstedt väljareFärre

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jonas Sjöstedt väljareÖka

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jonas Sjöstedt väljareJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jonas Sjöstedt väljareJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jonas Sjöstedt väljareNej, det har inget inneboende värde

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jonas Sjöstedt väljareNej

English Svenska