Prova den politiska frågesport
+

Stefan Löfven’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Stefan Löfven väljareJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Stefan Löfven väljareNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Stefan Löfven väljareJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Stefan Löfven väljareJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Stefan Löfven väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Stefan Löfven’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Stefan Löfven väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Stefan Löfven väljareJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Stefan Löfven väljareJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Stefan Löfven väljareJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Stefan Löfven väljareJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Stefan Löfven väljareJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Stefan Löfven väljareFör abort

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Stefan Löfven väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Stefan Löfven väljareJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Stefan Löfven väljareJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Stefan Löfven väljareNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Stefan Löfven väljareÖka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Stefan Löfven väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Stefan Löfven väljareNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Stefan Löfven väljareMindre

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Stefan Löfven väljareJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Stefan Löfven väljareNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Stefan Löfven väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Stefan Löfven väljareNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Stefan Löfven väljareJa

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Stefan Löfven väljareJa, och förstatliga den industrin

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Stefan Löfven väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Stefan Löfven väljareJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Stefan Löfven väljareNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Stefan Löfven väljareJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Stefan Löfven väljareÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Stefan Löfven väljareÖka

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Stefan Löfven väljareJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Stefan Löfven väljareNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Stefan Löfven väljareJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Stefan Löfven väljareJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Stefan Löfven väljareNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Stefan Löfven väljareJa

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Stefan Löfven väljareNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Stefan Löfven väljareJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Stefan Löfven väljareJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Stefan Löfven väljareNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Stefan Löfven väljareJa, och drastiskt öka skatter och importtullar vid utlokalisering av företag

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Stefan Löfven väljareMinskas, men bara när det gäller mat och medicin

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Stefan Löfven väljareNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Stefan Löfven väljareHjälp

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Stefan Löfven väljareNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Stefan Löfven väljareFärre

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Stefan Löfven väljareJa, och kräva en offentlig granskning varje år de sitter på sin post

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Stefan Löfven väljareNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Stefan Löfven väljareJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Stefan Löfven väljareJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Stefan Löfven väljareJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Stefan Löfven väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Stefan Löfven väljareJa, begränsningar av mandatperioder kommer att öka prestationen och förhindra korruption

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Stefan Löfven väljareÖka

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Stefan Löfven väljareJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Stefan Löfven väljareJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Stefan Löfven väljareJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Stefan Löfven väljareNej

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Stefan Löfven väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Stefan Löfven väljareNej, risken för kriminell aktivitet är för stor

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Stefan Löfven väljareJa, men hög standard vid mathantering och miljöskydd ska prioriteras

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Stefan Löfven väljareNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Stefan Löfven väljareJa

English Svenska