Prova den politiska frågesport

Stefan Löfven’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Stefan Löfven väljerJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Stefan Löfven väljerNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Stefan Löfven väljerJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Stefan Löfven väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Stefan Löfven väljerNej


Hur liknar din politiska tro på Stefan Löfven’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Stefan Löfven väljerFör abort

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Stefan Löfven väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Stefan Löfven väljerJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Stefan Löfven väljerNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Stefan Löfven väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Stefan Löfven väljerNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Stefan Löfven väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Stefan Löfven väljerJa, och fler poliser borde tillsättas till områden med hög brottslighet

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Stefan Löfven väljerJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Stefan Löfven väljerJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Stefan Löfven väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Stefan Löfven väljerJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Stefan Löfven väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Stefan Löfven väljerNej, men öka finansieringen för att förebygga beroende och rehabilitering

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Stefan Löfven väljerNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Stefan Löfven väljerNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Stefan Löfven väljerJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Stefan Löfven väljerJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Stefan Löfven väljerJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Stefan Löfven väljerJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Stefan Löfven väljerJa

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Stefan Löfven väljerNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Stefan Löfven väljerNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Stefan Löfven väljerNej, jag tror inte på dödsstraff

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Stefan Löfven väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Partiets supportbasNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Stefan Löfven väljerNej

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Stefan Löfven väljerJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Stefan Löfven väljerJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Stefan Löfven väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Stefan Löfven väljerJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Stefan Löfven väljerNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Stefan Löfven väljerNej, de ska tillfångatas och ges en rättvis rättegång

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Stefan Löfven väljerMindre

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Stefan Löfven väljerNej, och politiska kampanjer bör bekostas med allmänna medel

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Stefan Löfven väljerNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Stefan Löfven väljerÖka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Stefan Löfven väljerNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Stefan Löfven väljerJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Partiets supportbasÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Stefan Löfven väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Stefan Löfven väljerNej, jag respekterar inte någon som gör det men de ska ha rätten att göra det

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Stefan Löfven väljerJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Partiets supportbasÖka

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Stefan Löfven väljerJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Stefan Löfven väljerJa, och kräva en offentlig granskning varje år de sitter på sin post

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Stefan Löfven väljerJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Stefan Löfven väljerNej

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Stefan Löfven väljerJa, men borde vara mer begränsningar och transparens kring hur de spenderar pengarna

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Stefan Löfven väljerJa, och sänk begränsningen till 50 %.

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Stefan Löfven väljerÖka

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Stefan Löfven väljerNej

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Stefan Löfven väljerJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Stefan Löfven väljerHjälp

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Stefan Löfven väljerMinskas, men bara när det gäller mat och medicin

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Stefan Löfven väljerJa, alla borde få en inkomst för att täcka grundläggande nödvändigheter inklusive mat och boende

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Stefan Löfven väljerNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Stefan Löfven väljerNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Stefan Löfven väljerFärre

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Stefan Löfven väljerNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Stefan Löfven väljerNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Stefan Löfven väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Stefan Löfven väljerNej, detta skulle ge dem möjlighet att ta bort konkurrens, skapa brist på konstgjord väg och öka priser

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Stefan Löfven väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Stefan Löfven väljerNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Stefan Löfven väljerJa

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasNej

English Svenska