Prova den politiska frågesport
+

Stefan Löfven’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Stefan Löfven väljareJa, och drastiskt öka skatter och importtullar vid utlokalisering av företag


Hur liknar din politiska tro på Stefan Löfven’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Stefan Löfven väljareMinskas, men bara när det gäller mat och medicin

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Stefan Löfven väljareHjälp

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Stefan Löfven väljareFärre

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Stefan Löfven väljareÖka

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Stefan Löfven väljareJa, men bara för pensionärer med låg inkomst

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Stefan Löfven väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Stefan Löfven väljareJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Stefan Löfven väljareNej, risken för kriminell aktivitet är för stor

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Stefan Löfven väljareNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Stefan Löfven väljareJa, men hög standard vid mathantering och miljöskydd ska prioriteras

English Svenska