Prova den politiska frågesport
+

Stefan Löfven’s politik i immigration frågor

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Stefan Löfven väljareJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Stefan Löfven väljareJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Stefan Löfven väljareJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Stefan Löfven väljareNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Stefan Löfven väljareJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen


Hur liknar din politiska tro på Stefan Löfven’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Stefan Löfven väljareNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Stefan Löfven väljareÖka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Stefan Löfven väljareJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Stefan Löfven väljareJa

English Svenska