Prova den politiska frågesport

Ulf Kristersson’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Ulf Kristersson väljerJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Ulf Kristersson väljerNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Ulf Kristersson väljerJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Ulf Kristersson väljerJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Ulf Kristersson väljerNej


Hur liknar din politiska tro på Ulf Kristersson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Ulf Kristersson väljerAbort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Ulf Kristersson väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Ulf Kristersson väljerNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Ulf Kristersson väljerNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ulf Kristersson väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Ulf Kristersson väljerJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Ulf Kristersson väljerJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Ulf Kristersson väljerNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Ulf Kristersson väljerNej, att spendera livet i fängelse är ett hårdare straff

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Ulf Kristersson väljerNej, men avkriminalisera droger som ger medicinska fördelar såsom marijuana

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Ulf Kristersson väljerNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Ulf Kristersson väljerJa, temporärt medan vi ökar investeringarna i renare förnybara alternativ

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Ulf Kristersson väljerNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Ulf Kristersson väljerJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Ulf Kristersson väljerJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Ulf Kristersson väljerNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Ulf Kristersson väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Ulf Kristersson väljerNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Ulf Kristersson väljerNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Ulf Kristersson väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Ulf Kristersson väljerNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Ulf Kristersson väljerJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Ulf Kristersson väljerJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Ulf Kristersson väljerNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Ulf Kristersson väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Ulf Kristersson väljerNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Ulf Kristersson väljerFler

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Ulf Kristersson väljerNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Ulf Kristersson väljerNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ulf Kristersson väljerJa, det är dubbelbeskattning

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Ulf Kristersson väljerÖka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Ulf Kristersson väljerNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Ulf Kristersson väljerÖka

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Ulf Kristersson väljerNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Ulf Kristersson väljerJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Ulf Kristersson väljerNej, det finns viktigare frågor som behöver finansiering

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Ulf Kristersson väljerNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Ulf Kristersson väljerNej, anställda ska bli belönade för deras framgång

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Ulf Kristersson väljerSänk

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ulf Kristersson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Ulf Kristersson väljerMinskas, för att ge ekonomisk tillväxt

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Ulf Kristersson väljerDe hjälper i teorin men har på senare tid blivit korrupta och bör begränsas i sin makt

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Ulf Kristersson väljerNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Ulf Kristersson väljerNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Ulf Kristersson väljerNej, vi har redan tidsgränser som kallas "val"

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Ulf Kristersson väljerFler

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Ulf Kristersson väljerNej, mer forskning behövs för att avgöra de långsiktiga effekterna av fracking

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Ulf Kristersson väljerNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Ulf Kristersson väljerJa, men den bör inte ersätta vår nationella riksbanks-stödda valuta

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ulf Kristersson väljerNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Ulf Kristersson väljerNej

English Svenska