Prova den politiska frågesport
+

Ulf Kristersson’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Ulf Kristersson väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Ulf Kristersson väljareNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Ulf Kristersson väljareJa

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Ulf Kristersson väljareJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Ulf Kristersson väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Ulf Kristersson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

  Ulf Kristersson väljareNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Ulf Kristersson väljareNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Ulf Kristersson väljareJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Ulf Kristersson väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Ulf Kristersson väljareJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Ulf Kristersson väljareJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Ulf Kristersson väljareNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ulf Kristersson väljareNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Ulf Kristersson väljareFör abort

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Ulf Kristersson väljareJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Ulf Kristersson väljareJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Ulf Kristersson väljareJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Ulf Kristersson väljareNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Ulf Kristersson väljareÖka

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Ulf Kristersson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Ulf Kristersson väljareNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Ulf Kristersson väljareFler

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Ulf Kristersson väljareJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Ulf Kristersson väljareNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Ulf Kristersson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Ulf Kristersson väljareJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Ulf Kristersson väljareJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Ulf Kristersson väljareJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Ulf Kristersson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Ulf Kristersson väljareJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Ulf Kristersson väljareJa

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Ulf Kristersson väljareÖka

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

  Ulf Kristersson väljareMinska

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Ulf Kristersson väljareJa, men i form av skattelättnader för alla medborgare

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Ulf Kristersson väljareNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Ulf Kristersson väljareJa, om de inte har begått ett brott

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Ulf Kristersson väljareNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Ulf Kristersson väljareNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Ulf Kristersson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ulf Kristersson väljareJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Ulf Kristersson väljareJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Ulf Kristersson väljareJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Ulf Kristersson väljareNej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Ulf Kristersson väljareNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Ulf Kristersson väljareJa

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Ulf Kristersson väljareMinska

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Ulf Kristersson väljareNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Ulf Kristersson väljareSkadar

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Ulf Kristersson väljareNej, och politiska kampanjer bör bekostas med allmänna medel

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Ulf Kristersson väljareFler

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Ulf Kristersson väljareJa, och kräva en offentlig granskning varje år de sitter på sin post

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ulf Kristersson väljareJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Ulf Kristersson väljareJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Ulf Kristersson väljareJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Ulf Kristersson väljareJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Ulf Kristersson väljareNej

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Ulf Kristersson väljareJa, begränsningar av mandatperioder kommer att öka prestationen och förhindra korruption

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ulf Kristersson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Ulf Kristersson väljareSänk

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Ulf Kristersson väljareJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Ulf Kristersson väljareNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Ulf Kristersson väljareJa

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Ulf Kristersson väljareNej

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Ulf Kristersson väljareNej, risken för kriminell aktivitet är för stor

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Ulf Kristersson väljareNej, mer forskning behövs för att avgöra de långsiktiga effekterna av fracking

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Ulf Kristersson väljareNej, bara om de har ett kriminellt drogrelaterat förflutet

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Ulf Kristersson väljareJa

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Ulf Kristersson väljareNej, detta skulle ge dem möjlighet att ta bort konkurrens, skapa brist på konstgjord väg och öka priser

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasNej

English Svenska