Prova den politiska frågesport

Ulf Kristersson’s policyer

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Ulf Kristersson väljerJa, men efter att de har avtjänat sitt straff

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

  Ulf Kristersson väljerNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

  Ulf Kristersson väljerNej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Ulf Kristersson väljerJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla


Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

  Ulf Kristersson väljerNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Ulf Kristersson väljerFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ulf Kristersson väljerNej

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Ulf Kristersson väljerNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Ulf Kristersson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Ulf Kristersson väljerNej

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Ulf Kristersson väljerJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Ulf Kristersson väljerNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Partiets supportbasNej, för många oskyldiga döms

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

  Ulf Kristersson väljerNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Ulf Kristersson väljerNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Ulf Kristersson väljerNej, skapa fler incitament för alternativ energiproduktion istället

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Ulf Kristersson väljerNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Ulf Kristersson väljerNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Ulf Kristersson väljerNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ulf Kristersson väljerNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Ulf Kristersson väljerFler

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

  Ulf Kristersson väljerJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

  Ulf Kristersson väljerNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Ulf Kristersson väljerNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Ulf Kristersson väljerNej, vi borde bygga fler fängelser

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Ulf Kristersson väljerNej, öka konsumenters incitament att återvinna dessa produkter istället

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Ulf Kristersson väljerNej

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

  Ulf Kristersson väljerJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Ulf Kristersson väljerJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ulf Kristersson väljerJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ulf Kristersson väljerJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Ulf Kristersson väljerNej, det finns viktigare frågor som behöver finansiering

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Ulf Kristersson väljerDe hjälper i teorin men har på senare tid blivit korrupta och bör begränsas i sin makt

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Ulf Kristersson väljerJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Ulf Kristersson väljerSänk

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Ulf Kristersson väljerNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Ulf Kristersson väljerNej, detta skulle ge dem möjlighet att ta bort konkurrens, skapa brist på konstgjord väg och öka priser

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ulf Kristersson väljerJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Ulf Kristersson väljerNej

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  COVID-maskmandat

Ska regeringen kräva att folk bär ansiktsmasker offentligt under COVID-pandemin?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ulf Kristersson väljerNej

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Hats tal

Bör hatprat skyddas av yttrandefrihetslagar?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

  Partiets supportbasNej

English Svenska