Prova den politiska frågesport
+

Ulf Kristersson’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Ulf Kristersson väljareJa, men i form av skattelättnader för alla medborgare

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Ulf Kristersson väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Ulf Kristersson‚Äôs politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Ulf Kristersson väljareMinska

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Ulf Kristersson väljareSkadar

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Ulf Kristersson väljareFler

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Ulf Kristersson väljareSänk

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Ulf Kristersson väljareJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ulf Kristersson väljareNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Ulf Kristersson väljareNej, risken för kriminell aktivitet är för stor

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Ulf Kristersson väljareNej, bara om de har ett kriminellt drogrelaterat förflutet

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Ulf Kristersson väljareJa

English Svenska