Prova den politiska fr├ągesport

Ulf Kristersson’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Ulf Kristersson väljerJa

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Ulf Kristersson väljerNej


Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Ulf Kristersson väljerNej

Ekonomin  ›  Statligt ägande

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

  Partiets supportbasNej

English Svenska