Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Sweden political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Sweden Democrats’ politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Sweden Democrats’ svar: Pro-valg, men forbud efter tre (3) måneder. Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Sweden Democrats’ svar: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Sweden Democrats’ svar: Ja, men kun i tilfælde, hvor den person, der modtager dødsstraf, ikke kan frigives til både fængsler eller det normale samfund uden at forårsage flere problemer. Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Sweden Democrats’ svar: Ja, og øget finansiering for at flytte vores ambassade til Jerusalem Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Forøg Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Sweden Democrats’ svar: Reducere og øge støtten til vores eget lands borgere. Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Mindre Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Sweden Democrats’ svar: Ja, og for de afhængige, skal vi have institutioner til rådighed for at hjælpe dem Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Mere Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Hjælper Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Sænk Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Sweden Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Sweden Democrats vælgerne: Nej Source

Moderate Party’s politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Moderate Party’s svar: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Moderate Party’s svar: Det er svært for mig at svare på dette. Jeg tror, ​​at ægteskabet var meningen mellem en mand og en kvinde. Det er Guds lov. Som kristen har jeg mange venner, der er i samme køn ægteskaber. Jeg tror, ​​at de kan være livstidspartnere, ligesom en mand og kvinde. Jeg tror, ​​mine venner ved, hvor jeg står. Men jeg er ikke i deres sko. Det er en persons ret. Højre eller forkerte er vanskeligt at sikre på dette tidspunkt i samfundet. Jeg er ikke sikker på, at regeringen burde være involveret i denne beslutning. Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Forøg Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Formindsk Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Mere Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Mere Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Såret Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Moderate Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Moderate Party’s svar: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Moderate Party vælgerne: Nej Source

Social Democratic Party’s politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Mindre Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Færre Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Social Democratic Party’s svar: Hjælper Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Fasthold den nuværende procent Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Left Party’s politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Left Party vælgerne: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Left Party’s svar: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Left Party’s svar: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Formindsk Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Forøg Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Mindre Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Færre Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Left Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Left Party vælgerne: Ja Source

Centre Party’s politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Centre Party’s svar: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Forøg Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Centre Party’s svar: Jeg er tilfreds med det nuværende forbrug Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Centre Party’s svar: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Mindre Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Mere Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Centre Party’s svar: Nej, hvis det kunne være rentabelt at producere økologiske fødevarer. Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Centre Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Centre Party vælgerne: Ja Source

Liberals’ politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Liberals vælgerne: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Liberals’ svar: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Forøg Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Mindre Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Mere Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Liberals har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Liberals vælgerne: Ja Source

Christian Democrats’ politiske holdninger

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: For valg Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Mere Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Christian Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Christian Democrats vælgerne: Ja