Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske guide til Sweden political parties

Oversikt over political parties politiske standpunkter

Sweden Democrats’ politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Øke Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Sweden Democrats’ svar: Reduser, og øk bistanden til våre egne lands borgere. Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Sweden Democrats’ svar: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Sweden Democrats’ svar: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Sweden Democrats’ svar: Ja, men bare i tilfeller hvor personen som mottar dødsstraff ikke kan slippes ut i både fengsler eller det normale samfunn uten å forårsake flere problemer. Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Sweden Democrats’ svar: Ja, og for de som er avhengige, bør vi ha institusjoner på plass for å hjelpe dem Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Redusere Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Skader Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Mer Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Senke Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Sweden Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Sweden Democrats velgere: Nei Source

Moderate Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Moderate Party’s svar: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Øke Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Redusere Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Mer Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Moderate Party’s svar: Vanskelig for meg å svare på dette. Jeg tror at ekteskapet var ment å være mellom en mann og en kvinne. Det er Guds lov. Som kristen har jeg mange venner som er i samme sex ekteskap. Jeg tror de kan være livetidspartnere, akkurat som en mann og en kvinne. Jeg tror vennene mine vet hvor jeg står. Men jeg er ikke i skoene sine. Det er en persons rett. Riktig eller Feil er vanskelig for sikker på dette tidspunktet i samfunnet. Jeg er ikke sikker Regjeringen burde være involvert i denne beslutningen. Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Skader Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Mer Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Senke Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Moderate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Moderate Party’s svar: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Moderate Party velgere: Nei Source

Social Democratic Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Øke Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Øke Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Redusere Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Social Democratic Party’s svar: Hjelp Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Færre Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Øk Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Social Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Social Democratic Party velgere: Ja Source

Left Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Left Party velgere: Øke Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Left Party velgere: Redusere Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Left Party velgere: Øke Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Left Party’s svar: Ja Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Left Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Left Party’s svar: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Left Party velgere: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Left Party velgere: Øke Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Left Party velgere: Færre Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Left Party velgere: Øk Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Left Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Left Party velgere: Ja Source

Liberals’ politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Liberals’ svar: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Liberals velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Liberals velgere: Redusere Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Liberals velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Liberals velgere: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Liberals velgere: Redusere Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Liberals velgere: Hjelp Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Liberals velgere: Mer Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Liberals velgere: Senke Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Liberals velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Liberals har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Liberals velgere: Ja Source

Centre Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Centre Party’s svar: Jeg er fornøyd med den nåværende pengebruken Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Centre Party’s svar: Nei Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Centre Party velgere: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Centre Party’s svar: Ja Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Hjelp Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Mer Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Centre Party’s svar: Nei, hvis det kan være lønnsomt å produsere økologisk mat. Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Christian Democrats’ politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Redusere Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Mer Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: For valg Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Mer Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Christian Democrats velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistik