Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 

Snabbguide till Sweden political parties

Fullständig förteckning över political parties politiska ställningstaganden

Sweden Democrats’ politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Öka Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Ja, och öka finansieringen så att vår ambassad kan flyttas till Jerusalem Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Öka Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Minska och öka stödet till våra egna medborgare. Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Mindre Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Ja, men endast i fall där den person som får dödsstraffet inte kan släppas ut i både fängelser eller normala samhällen utan att orsaka fler problem. Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Ja, och för de som är beroende, borde vi ha institutioner för att hjälpa dem Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Minska Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Skadar Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Fler Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Sänk Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Moderate Party’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Moderate Party’s svar: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Moderate Party Röster: Öka Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Moderate Party Röster: Öka Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Moderate Party Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Moderate Party Röster: Fler Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Moderate Party’s svar: Svårt för mig att svara på detta. Jag tror att äktenskapet var tänkt att vara mellan en man och en kvinna. Det är Guds lag. Som kristen har jag många vänner som är i samma sex äktenskap. Jag tror att de kan vara livstidspartners, precis som en man och en kvinna. Jag tror att mina vänner vet var jag står. Men jag är inte i sina skor. Det är en persons rättighet. Rätt eller Fel är svårt att bestämma vid denna tidpunkt i samhället. Jag är inte säker regeringen borde vara inblandad i detta beslut. Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Moderate Party Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Moderate Party Röster: Skadar Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Moderate Party Röster: Fler Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Moderate Party Röster: Sänk Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Moderate Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Moderate Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Moderate Party’s svar: Ja Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Moderate Party Röster: Nej Source

Social Democratic Party’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Öka Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Öka Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Öka Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Mindre Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Minska Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Hjälp Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Färre Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Öka Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Left Party’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Left Party Röster: Öka Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Left Party Röster: Minska Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Left Party Röster: Öka Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Left Party’s svar: Ja Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Left Party Röster: Mindre Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Left Party’s svar: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Left Party Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Left Party Röster: Öka Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Left Party Röster: Färre Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Left Party Röster: Öka Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Left Party Röster: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Left Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Left Party Röster: Ja Source

Liberals’ politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Liberals’ svar: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Liberals Röster: Öka Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Liberals Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Liberals Röster: Mindre Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Liberals Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Liberals Röster: Minska Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Liberals Röster: Hjälp Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Liberals Röster: Fler Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Liberals Röster: Sänk Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Liberals Röster: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Liberals har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Liberals Röster: Ja Source

Centre Party’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Centre Party Röster: Öka Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Centre Party’s svar: Jag är nöjd med den nuvarande utgiftsnivån Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Centre Party’s svar: Nej Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Centre Party Röster: Mindre Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Centre Party Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Centre Party’s svar: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Centre Party Röster: Hjälp Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Centre Party Röster: Fler Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Centre Party’s svar: Nej, om det kunde vara lönsamt att producera ekologisk mat. Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Centre Party Röster: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Centre Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Centre Party Röster: Ja Source

Christian Democrats’ politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Öka Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Minska Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Fler Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Christian Democrats Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Christian Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Christian Democrats Röster: Nej