Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, zihinsel sağlık sistemi bakım ve hizmetlerin daha kaliteli sunmak için daha fazla fon ihtiyacı”

Cevabı içinde: Hükümet zihinsel sağlık araştırması ve tedavisi için fon sağlamalı mı?

Bu tutumu tartışın...

Svenska Türk