Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, özel şirketleri bu konuyu ele almaya teşvik edin”

Cevabı içinde: Hükümet zihinsel sağlık araştırması ve tedavisi için fon sağlamalı mı?

Bu tutumu tartışın...

Svenska Türk