Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“şansı yoktur evet, ama sadece onların hastalık yaşayacak”

Cevabı içinde: Ölümcül hasta hasta yardımlı intihar yoluyla hayatlarını sona erdirmek için serbest olmalı mı?

Bu tutumu tartışın...

Svenska Türk