Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ama bir psikolojik muayene göstermek için sonra tam bu seçimi iyi anlamak”

Cevabı içinde: Ölümcül hasta hasta yardımlı intihar yoluyla hayatlarını sona erdirmek için serbest olmalı mı?

Bu tutumu tartışın...

Svenska Türk