Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Tìm kiếm

Nhập tên ứng cử viên bên dưới

Ứng viên được xếp hạng cao nhất

Dưới đây là các ứng cử viên mà cử tri đã đưa ra xếp hạng cao nhất cho.

 • ★★★★★★★★★★

  Chính trực

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.6 từ 775 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Trung thực

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.8 từ 1,217 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sự thông minh

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.7 từ 1,113 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khả năng lãnh đạo

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.6 từ 1,055 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Hiệu quả

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.4 từ 769 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Cam kết

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.7 từ 1,021 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Tầm nhìn

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.6 từ 1,028 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sự quyết tâm

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.6 từ 872 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Đạo đức

  Jonas Sjöstedt được đánh giá 4.6 từ 235 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Giao tiếp

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.7 từ 1,115 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Tính nhất quán

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.5 từ 741 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Cảm giác chung

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.4 từ 607 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khả năng truyền cảm hứng

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.6 từ 966 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Tính khả thi

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.5 từ 706 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Ngoại giao

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.4 từ 657 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sự tự tin

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.6 từ 868 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Thương hại

  Jonas Sjöstedt được đánh giá 4.5 từ 202 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Lòng yêu nước

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.7 từ 1,058 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Toughness

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.4 từ 701 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Kinh nghiệm chính sách đối ngoại

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.1 từ 494 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Charisma

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.5 từ 673 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sáng tạo

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.3 từ 561 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Kiên nhẫn

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.5 từ 390 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khiêm tốn

  Jonas Sjöstedt được đánh giá 4.4 từ 134 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khiếu hài hước

  Jimmie Åkesson được đánh giá 4.3 từ 484 cử tri

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]