Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Từ điển phổ biến nhất từ năm 2019

Xem nơi các cử tri đang bỏ phiếu về các vấn đề kinh tế phổ biến nhất năm 2019.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]