Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Các ứng dụng phổ biến nhất trong năm 2019

Xem nơi các cử tri đang bỏ phiếu về các vấn đề Di trú phổ biến nhất năm 2019.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]