Prøv den politiske quiz

KrF plattformen og politikk

Kandidater

emner

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

CD>CD  Partiets støttebaseRett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, ansett heller profesjonelle sikkerhetsvakter

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Skulle Sverige trekke seg fra EU?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, men forhandle på nytt om strenge begrensninger på immigrasjon og vilkårene for våre pengebidrag.

økonomien  ›  Skatter

Skulle Sverige øke skattene på de rike?

CD>CD  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Christian Democrats’ politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men la folk bruke privat forsikring

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, men vi bør forby immigranter fra "høy risiko"-land

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Sverige godta flyktninger fra Syria?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men bare etter grundige bakgrunnssjekker og kontinuerlig overvåkning for å være sikker på at de ikke har tilknytninger til terrorisme

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, døm dem til livstid i fengsel uten prøveløslatelse i stedet

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men kun for dødelige smittsomme sykdommer

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Sverige, har rett til å stemme?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

CD>CD  Partiets støttebaseMer

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Sverige drepe mistenkte terrorister i utlandet?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, ta dem til fange, forhør dem og sett dem i fengsel i stedet

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men kun etter fullført straff og prøveløslatelse

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Sverige øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

CD>CD  Partiets støttebaseØke

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle Sverige avskaffe arveavgift?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Sverige få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det svenske flagget?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men krev merking av genmanipulerte matvarer

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av Riksdagen?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Svenska Norsk