Prøv den politiske quiz
+

KrF plattformen og politikk

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære det svenske språket?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, dette systemet garanterer helsetjenester til alle

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

CD>CD  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Christian Democrats’ politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Sverige?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, men vi bør bruke mer på å øke grensesikkerheten vår

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Skulle Sverige trekke seg fra EU?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Sverige godta flyktninger fra Syria?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men bare etter grundige bakgrunnssjekker og kontinuerlig overvåkning for å være sikker på at de ikke har tilknytninger til terrorisme

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, men gi kirker retten til å nekte å utføre likekjønnete seremonier

økonomien  ›  Skatter

Skulle Sverige øke skattene på de rike?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, men vi bør forby immigranter fra "høy risiko"-land

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

CD>CD  Partiets støttebaseRett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme bakgrunnssjekkene som heterofile par

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Sverige, har rett til å stemme?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Sverige øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

CD>CD  Partiets støttebaseØke

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

CD>CD  Partiets støttebaseMer

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det svenske flagget?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Skulle Sverige fortsette å støtte Israel?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Sverige øke eller redusere militære utgifter?

CD>CD  Partiets støttebaseØke

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Sverige øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

CD>CD  Partiets støttebaseRedusere

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Sverige få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

CD>CD  Partiets støttebaseja, og gjør det til en lønn til å leve av

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle Sverige avskaffe arveavgift?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Sverige drepe mistenkte terrorister i utlandet?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, ta dem til fange, forhør dem og sett dem i fengsel i stedet

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

CD>CD  Partiets støttebaseRedusere

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

CD>CD  Partiets støttebaseSkader

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, denne typen donasjoner blir bare til bestikkelser

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

CD>CD  Partiets støttebaseMer

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

CD>CD  Partiets støttebaseJa, alle statsborgere fortjener stemmerett

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Av partistøtte

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av Riksdagen?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Kirken Skatte

Bør kirken skatt avskaffes?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Sverige heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

CD>CD  Partiets støttebaseSenke

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør svenske statsborgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-land

Dersom antall land i EU reduseres til 15?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

CD>CD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, vi bør satse på mer fornybare energiressurser i stedet

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

CD>CD  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

CD>CD  Partiets støttebaseNei, behandle all trafikk likt og fortsett åpenheten på Internett

Svenska Norsk