Prøv den politiske quiz
+

Green Party plattformen og politikk

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

GP>GP  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære det svenske språket?

GP>GP  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa, dette systemet garanterer helsetjenester til alle

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

GP>GP  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Green Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Sverige?

GP>GP  Offentlige uttalelserNei

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Skulle Sverige trekke seg fra EU?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Sverige godta flyktninger fra Syria?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

GP>GP  Partiets støttebaseJa, men bare i områder med høy kriminalitet

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

GP>GP  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Sverige øke skattene på de rike?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

GP>GP  Offentlige uttalelserFor valg

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

GP>GP  Partiets støttebaseNei, men øk tilskuddene til avhengighetsforebyggelse og rehabilitering

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Sverige, har rett til å stemme?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Sverige øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

GP>GP  Partiets støttebaseØke

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

GP>GP  Offentlige uttalelserMindre

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

GP>GP  Partiets støttebaseJa, men kun for dødelige smittsomme sykdommer

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

GP>GP  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

GP>GP  Offentlige uttalelserNei

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det svenske flagget?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

GP>GP  Offentlige uttalelserNei, vi bør investere i renere alternativer som vindkraft, vannkraft, thorium og geotermisk energi

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Skulle Sverige fortsette å støtte Israel?

GP>GP  Partiets støttebaseVi bør gi lik støtte til Israel og Palestina

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Sverige øke eller redusere militære utgifter?

GP>GP  Partiets støttebaseRedusere

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Sverige øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

GP>GP  Partiets støttebaseØke

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Sverige få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

GP>GP  Partiets støttebaseJa, men kun hvis de ikke er profitable

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle Sverige avskaffe arveavgift?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Sverige drepe mistenkte terrorister i utlandet?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

GP>GP  Partiets støttebaseNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

GP>GP  Partiets støttebaseHjelp

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

GP>GP  Partiets støttebaseNei, denne typen donasjoner blir bare til bestikkelser

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

GP>GP  Partiets støttebaseFærre, og sørg for at godene går til dem som trenger det mest

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

GP>GP  Partiets støttebaseNei, og nekt politikere som er under etterforskning for en forbrytelse

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Av partistøtte

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av Riksdagen?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Kirken Skatte

Bør kirken skatt avskaffes?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

GP>GP  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør svenske statsborgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

GP>GP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-land

Dersom antall land i EU reduseres til 15?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

GP>GP  Partiets støttebaseNei

Svenska Norsk