Prøv den politiske quiz

Sverigedemokratene plattformen og politikk

Kandidater

emner

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

SD>SD  Offentlige uttalelserRett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, men gi kirker retten til å nekte å utføre likekjønnete seremonier

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme bakgrunnssjekkene som heterofile par

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

SD>SD  Partiets støttebaseNei, ansett heller profesjonelle sikkerhetsvakter

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn


Hvor lik er din politiske tro på Sweden Democrats’ politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Sverige?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Skulle Sverige trekke seg fra EU?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Sverige øke skattene på de rike?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, men la folk bruke privat forsikring

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, men kun økt finansiering av personlig behandling, i stedet for å støtte medisinselskaper

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, skoleavgifter er for øyeblikket for dyre

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Sverige godta flyktninger fra Syria?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

SD>SD  Partiets støttebaseNei, døm dem til livstid i fengsel uten prøveløslatelse i stedet

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

SD>SD  Partiets støttebaseNei, den bør økes

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Sverige, har rett til å stemme?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

SD>SD  Offentlige uttalelserNei

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

SD>SD  Partiets støttebaseNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Sverige drepe mistenkte terrorister i utlandet?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Sverige øke eller redusere militære utgifter?

SD>SD  Partiets støttebaseØke

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Sverige øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

SD>SD  Partiets støttebaseRedusere

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, så lenge de er ferdige å sone straffen sin

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle Sverige avskaffe arveavgift?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, men bare dersom offentliggjøring av informasjonen ikke truer vår nasjonale sikkerhet

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Skulle Sverige fortsette å støtte Israel?

SD>SD  Offentlige uttalelserJa, og øk finansiering slik at ambassaden vår kan flyttes til Jerusalem

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Sverige få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Vaksinepass

Bør regjeringen utstede vaksinepass?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

SD>SD  Partiets støttebaseMer

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Sverige heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

SD>SD  Partiets støttebaseSenke

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det svenske flagget?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  løpssperre

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

SD>SD  Partiets støttebaseJa, og reduser grensen til 20%

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Svenska Norsk