Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Svar DettaPåminn mig om att rösta

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

“Ja, och minska deras lön och pensionsförmåner”

I respons till: Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder?

Diskutera denna hållning...

English Svenska