Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Từ điển phổ biến nhất trong năm 2020

Xem nơi các cử tri đang bỏ phiếu về các vấn đề Giáo dục phổ biến nhất năm 2020.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]