Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Các loại phổ biến nhất trong năm 2020

Xem nơi các cử tri đang bỏ phiếu về các vấn đề xã hội phổ biến nhất năm 2020.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]