Prøv den politiske quiz

Social Democratic Party plattformen og politikk

Kandidater

emner

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

SDP>SDP  Partiets støttebaseFor valg

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

SDP>SDP  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Sverige?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Skulle Sverige trekke seg fra EU?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Social Democratic Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

økonomien  ›  Skatter

Skulle Sverige øke skattene på de rike?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Sverige godta flyktninger fra Syria?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa, midlertidig mens vi øker investeringene i renere, fornybare alternativer

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa, men bare i områder med høy kriminalitet

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei, styremedlemmer bør være de best kvalifiserte, uansett kjønn

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

SDP>SDP  Partiets støttebaseMindre

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa, men ikke for kosmetikk

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei, myndighetene skal ikke avgjøre hva som er falske eller ekte nyheter

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Sverige drepe mistenkte terrorister i utlandet?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa, men bare som svar på ekstreme situasjoner

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Sverige øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

SDP>SDP  Partiets støttebaseØke

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Sverige øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

SDP>SDP  Partiets støttebaseØke

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa, så lenge det ikke var grov, voldelig, økonomisk eller seksuell kriminalitet

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle Sverige avskaffe arveavgift?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei, øk finansiering og opplæring for politiavdelinger i miljøer med høyere kriminalitetsrate

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Skulle Sverige fortsette å støtte Israel?

SDP>SDP  Partiets støttebaseVi bør gi lik støtte til Israel og Palestina

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Sverige få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

SDP>SDP  Offentlige uttalelserHjelp

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Sverige heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

SDP>SDP  Partiets støttebaseØk

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det svenske flagget?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  løpssperre

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av Riksdagen?

SDP>SDP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

SDP>SDP  Partiets støttebaseJa

Svenska Norsk