Prova den politiska frĂĄgesport
+

Liberals’ politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

L>L  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

L>L  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

L>L  Partiets supportbasMinskas, men bara när det gäller mat och medicin


Hur liknar din politiska tro på Liberals’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

L>L  Partiets supportbasHjälp

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

L>L  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

L>L  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

L>L  Partiets supportbasSänk

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

L>L  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

L>L  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

L>L  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

L>L  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

L>L  Partiets supportbasJa

English Svenska