Prova den politiska frĂĄgesport

Sweden Democrats’ politik i immigration frågor

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

SD>SD  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Sweden Democrats’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

SD>SD  Partiets supportbasMinska

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

SD>SD  Partiets supportbasNej

English Svenska