Prova den politiska frågesport

Sverigedemokraterna plattform och policy

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

SD>SD  Partiets supportbasNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

SD>SD  Partiets supportbasJa, men låta folk använda privata försäkringar


Hur liknar din politiska tro på Sweden Democrats’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

SD>SD  Offentliga uttalandenFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

SD>SD  Partiets supportbasJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

SD>SD  Partiets supportbasNej, vi borde ha hårdare lagar mot droger

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

SD>SD  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

SD>SD  Partiets supportbasJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

SD>SD  Partiets supportbasJa, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

SD>SD  Offentliga uttalandenNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

SD>SD  Partiets supportbasNej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

SD>SD  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

SD>SD  Partiets supportbasJa, och gör den till en lön man kan leva på

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

SD>SD  Partiets supportbasJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

SD>SD  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

SD>SD  Offentliga uttalandenJa, och öka finansieringen så att vår ambassad kan flyttas till Jerusalem

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

SD>SD  Partiets supportbasJa, så länge de har avtjänat sitt straff

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

SD>SD  Partiets supportbasDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

SD>SD  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

SD>SD  Partiets supportbasSänk

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

SD>SD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

SD>SD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

SD>SD  Partiets supportbasJa

English Svenska