Prova den politiska frågesport

Jimmie Åkesson’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jimmie Åkesson väljerJa, och justera den varje år efter inflationen

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jimmie Åkesson väljerJa, det är dubbelbeskattning

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Jimmie Åkesson väljerJa, men i form av skattelättnader för alla medborgare


Hur liknar din politiska tro på Jimmie Åkesson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jimmie Åkesson väljerSänk

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jimmie Åkesson väljerJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Jimmie Åkesson väljerMinskas, för att ge ekonomisk tillväxt

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jimmie Åkesson väljerDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jimmie Åkesson väljerJa, och drastiskt öka skatter och importtullar vid utlokalisering av företag

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jimmie Åkesson väljerNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jimmie Åkesson väljerNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jimmie Åkesson väljerFler, och förvägra bidrag till immigranter

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jimmie Åkesson väljerJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jimmie Åkesson väljerNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jimmie Åkesson väljerNej, det ger företag incitament att flytta jobb ut ur landet

English Svenska