Prova den politiska frågesport
+

Jimmie Åkesson’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men i form av ökade anslag till infrastruktur

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Jimmie Åkesson väljareJa


Hur liknar din politiska tro på Jimmie Åkesson’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Jimmie Åkesson väljareMinska

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Jimmie Åkesson väljareJa, och nationalisera bankerna

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Jimmie Åkesson väljareDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Jimmie Åkesson väljareFler

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

  Jimmie Åkesson väljareSänk

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Jimmie Åkesson väljareNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

  Jimmie Åkesson väljareJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Jimmie Åkesson väljareNej, inte förrän vi har minskat statsskulden

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Jimmie Åkesson väljareNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

  Jimmie Åkesson väljareNej

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Jimmie Åkesson väljareNej, klassificera det som en råvara

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Jimmie Åkesson väljareJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Jimmie Åkesson väljareJa, men med mer transparens

English Svenska