Prova den politiska frågesport

Left Party’s politik i economic frågor

Dessa frågor nedan sorteras i fallande ordning baserat på hur viktigt medlet Swedish [people] väljaren rankade dem på frågesporten.

ämnen

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

LP>LP  Partiets supportbasHjälp

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

LP>LP  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på Left Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

LP>LP  Partiets supportbasFärre

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

LP>LP  Partiets supportbasÖka

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statligt ägande

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

LP>LP  Partiets supportbasNej

English Svenska