Prova den politiska frågesport

Left Party’s politik i electoral frågor

Dessa frågor nedan sorteras i fallande ordning baserat på hur viktigt medlet Swedish [people] väljaren rankade dem på frågesporten.

ämnen

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

LP>LP  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

LP>LP  Partiets supportbasJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

LP>LP  Partiets supportbasNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

LP>LP  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Left Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

English Svenska