Prova den politiska frågesport

Vänsterpartiet plattform och policy

Dessa frågor nedan sorteras i fallande ordning baserat på hur viktigt medlet Swedish [people] väljaren rankade dem på frågesporten.

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

LP>LP  Partiets supportbasJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

LP>LP  Partiets supportbasFör abort

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

LP>LP  Offentliga uttalandenJa


Hur liknar din politiska tro på Left Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

LP>LP  Partiets supportbasNej, men öka finansieringen för att förebygga beroende och rehabilitering

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

LP>LP  Partiets supportbasNej, regeringen bör inte avgöra vad som är fejkade eller riktiga nyheter

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

LP>LP  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Könsövergång

Ska människor under 18 år kunna få könsövergångsbehandlingar?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men med undantag för dem vars religion förbjuder vaccin

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

LP>LP  Partiets supportbasMindre

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

LP>LP  Partiets supportbasJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Hats tal

Bör hatprat skyddas av yttrandefrihetslagar?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  COVID Employment Health Pass

Ska regeringen kräva att anställda i stora företag vaccineras mot COVID?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

LP>LP  Partiets supportbasÖka

Social  ›  Transgender-idrottare

Ska transpersoner få tävla mot idrottare som skiljer sig från sitt tilldelade kön vid födseln?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

LP>LP  Partiets supportbasMinska

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

LP>LP  Partiets supportbasÖka

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

LP>LP  Partiets supportbasNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

LP>LP  Partiets supportbasHjälp

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

LP>LP  Partiets supportbasFärre

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Vaccinmandat för kunder

Ska privata företag ha rätt att fråga kunder om deras vaccinationsstatus?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Demilitarisera polisen

Bör polisavdelningar få använda militär utrustning?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

LP>LP  Partiets supportbasNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

LP>LP  Partiets supportbasÖka

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Ukraina

Bör USA och NATO använda militära styrkor för att försvara Ukraina från en rysk invasion?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Hus  ›  Hemlösa läger

Bör hemlösa individer, som har vägrat tillgängligt skydd eller bostad, få sova eller slå läger på allmän egendom?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

LP>LP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statligt ägande

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

LP>LP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

LP>LP  Partiets supportbasNej

English Svenska