Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Christian Democrats’ về criminal vấn đề criminal

Ứng cử viên

Chủ đề

Tội ác  ›  Hình phạt buôn bán ma túy

Người buôn ma túy có nên nhận án tử hình không?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Tội ác  ›  Nhà tù tư nhân

Chính phủ có nên thuê các công ty tư nhân để điều hành các nhà tù?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Tội ác  ›  Tù nhân quá đông

Các tù nhân không bạo lực có nên được thả ra khỏi tù để giảm tình trạng quá đông không?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Tội ác  ›  Quyền bầu cử hình sự

Tội phạm có bị kết tội có quyền bỏ phiếu không?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngCó, mọi công dân đều có quyền bỏ phiếu


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Christian Democrats’ ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]