Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Christian Democrats’ về national security vấn đề national security

Ứng cử viên

Chủ đề

An ninh quốc gia  ›  Ám sát nước ngoài

Thụy Điển có nên ám sát những kẻ khủng bố bị nghi ngờ ở nước ngoài không?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông, bắt, thẩm vấn và bỏ tù họ


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Christian Democrats’ ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]