Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Christian Democrats’ về education vấn đề education

Ứng cử viên

Chủ đề

Giáo dục  ›  Học phí đại học

Nên học phí tại các trường đại học công lập được miễn phí?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Giáo dục  ›  Điều lệ trường học

Bạn có hỗ trợ các trường bán công không?

CD>CD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Christian Democrats’ ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]