Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 

Sweden Democrats’ politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Öka Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Minska och öka stödet till våra egna medborgare. Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Öka Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Mindre Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

sociala frågor

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: För abort, men förbud efter de första tre månaderna Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Ja, men endast i fall där den person som får dödsstraffet inte kan släppas ut i både fängelser eller normala samhällen utan att orsaka fler problem. Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Sweden Democrats’ svar: Ja, och för de som är beroende, borde vi ha institutioner för att hjälpa dem Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

valfrågor

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

ekonomiska frågor

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Skadar Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Minska Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Fler Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Sänk Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Sweden Democrats har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Sweden Democrats Röster: Nej Source

Diskutera detta...