Prova den politiska frågesport

Moderata Samlingspartiet plattform och policy

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

MP>MP  Offentliga uttalandenJa

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

MP>MP  Partiets supportbasFör abort

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

MP>MP  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Moderate Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

MP>MP  Partiets supportbasJa, men låta folk använda privata försäkringar

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

MP>MP  Partiets supportbasJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

MP>MP  Partiets supportbasNej, att spendera livet i fängelse är ett hårdare straff

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

MP>MP  Partiets supportbasNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

MP>MP  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

MP>MP  Partiets supportbasJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

MP>MP  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

MP>MP  Partiets supportbasNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

MP>MP  Partiets supportbasNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

MP>MP  Partiets supportbasJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

MP>MP  Partiets supportbasÖka

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

MP>MP  Partiets supportbasMinska

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

MP>MP  Partiets supportbasÖka

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

MP>MP  Partiets supportbasJa, så länge de har avtjänat sitt straff

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

MP>MP  Partiets supportbasHjälp

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

MP>MP  Partiets supportbasNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

MP>MP  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Demilitarisera polisen

Bör polisavdelningar få använda militär utrustning?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  COVID-maskmandat

Ska regeringen kräva att folk bär ansiktsmasker offentligt under COVID-pandemin?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Vaccinpass

Ska regeringen utfärda vaccinpass?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

MP>MP  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

MP>MP  Partiets supportbasNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

MP>MP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statligt ägande

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

MP>MP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

MP>MP  Partiets supportbasJa

English Svenska