Prova den politiska frågesport

Feministiskt Initiativ plattform och policy

Dessa frågor nedan sorteras i fallande ordning baserat på hur viktigt medlet Swedish [people] väljaren rankade dem på frågesporten.

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

FI>FI  Partiets supportbasJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

FI>FI  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

FI>FI  Partiets supportbasFör abort

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

FI>FI  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Feminist Initiative’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

FI>FI  Partiets supportbasNej, men avkriminalisera droger som ger medicinska fördelar såsom marijuana

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

FI>FI  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

FI>FI  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

FI>FI  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

FI>FI  Partiets supportbasMindre

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

FI>FI  Partiets supportbasMinska

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

FI>FI  Partiets supportbasNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

FI>FI  Partiets supportbasJa, men bara om de är icke vinstdrivande

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Demilitarisera polisen

Bör polisavdelningar få använda militär utrustning?

FI>FI  Partiets supportbasJa, men med strikt utbildning om hur och när man ska använda utrustningen

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

FI>FI  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

FI>FI  Partiets supportbasJa, och tillhandahålla mer gratis kollektivtrafik

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

FI>FI  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

FI>FI  Partiets supportbasJa

English Svenska