Prova den politiska frågesport

Green Party plattform och policy

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

GP>GP  Offentliga uttalandenFör abort

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla


Hur liknar din politiska tro på Green Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

GP>GP  Partiets supportbasNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

GP>GP  Offentliga uttalandenMindre

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men bara om de är icke vinstdrivande

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

GP>GP  Partiets supportbasJa

English Svenska