Prova den politiska frågesport
+

Green Party plattform och policy

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

GP>GP  Partiets supportbasJa, så länge det är säkert för dem att återvända till sitt land

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa, det här systemet garanterar sjukvård för alla

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

GP>GP  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Green Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

GP>GP  Offentliga uttalandenFör abort

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

GP>GP  Partiets supportbasNej, men öka finansieringen för att förebygga beroende och rehabilitering

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

GP>GP  Partiets supportbasÖka

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

GP>GP  Offentliga uttalandenMindre

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

GP>GP  Offentliga uttalandenNej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

GP>GP  Partiets supportbasVi bör ge lika stort stöd till Israel och Palestina.

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

GP>GP  Partiets supportbasMinska

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

GP>GP  Partiets supportbasÖka

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

GP>GP  Partiets supportbasJa, men bara om de är icke vinstdrivande

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

GP>GP  Partiets supportbasNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

GP>GP  Partiets supportbasHjälp

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

GP>GP  Partiets supportbasNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

GP>GP  Partiets supportbasFärre, och garantera förmåner åt dem som behöver dem som mest

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

GP>GP  Partiets supportbasNej, och godkänn inte heller politiker som är under utredning för brottslighet

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

GP>GP  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

GP>GP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

GP>GP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

GP>GP  Partiets supportbasNej

English Svenska