Prova den politiska frågesport

Centerpartiet plattform och policy

Kandidater

ämnen

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

CP>CP  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Borde det införas ett temporärt förbud på all immigration in i Sverige?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

CP>CP  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Centre Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

CP>CP  Partiets supportbasNej, behåll nuvarande skattestruktur

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

CP>CP  Partiets supportbasJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

CP>CP  Offentliga uttalandenJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

CP>CP  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

CP>CP  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

CP>CP  Partiets supportbasJa, alla som betalar skatt ska ha rätt att rösta.

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

CP>CP  Partiets supportbasNej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

CP>CP  Partiets supportbasMindre

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

CP>CP  Partiets supportbasNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

CP>CP  Offentliga uttalandenJag är nöjd med den nuvarande utgiftsnivån

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

CP>CP  Partiets supportbasJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

CP>CP  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

CP>CP  Partiets supportbasJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

CP>CP  Partiets supportbasNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

CP>CP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

CP>CP  Partiets supportbasJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

CP>CP  Offentliga uttalandenNej

English Svenska