Prova den politiska frågesport

Kristdemokraterna plattform och policy

Kandidater

ämnen

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

CD>CD  Partiets supportbasFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

CD>CD  Partiets supportbasNej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men låta folk använda privata försäkringar

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

CD>CD  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på Christian Democrats’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men ta bara emot familjer (inga ensamkommande muslimska män)

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

CD>CD  Partiets supportbasNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

CD>CD  Partiets supportbasJa, de är nödvändiga för att skydda andra barn som är för unga för att vaccineras

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

CD>CD  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

CD>CD  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

CD>CD  Partiets supportbasNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

CD>CD  Partiets supportbasJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

CD>CD  Partiets supportbasNej

English Svenska