Prova den politiska frågesport

Kristdemokraterna plattform och policy

Kandidater

ämnen

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

CD>CD  Partiets supportbasNej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

CD>CD  Partiets supportbasFör abort, men förbud efter de första tre månaderna


Hur liknar din politiska tro på Christian Democrats’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men låta folk använda privata försäkringar

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

CD>CD  Partiets supportbasJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Borde Sveriga ta emot flyktingar från Syrien?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men bara efter noggrann bakgrundskontroll och fortlöpande övervakning för att säkerställa att de inte har några terroristkopplingar

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

CD>CD  Partiets supportbasNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

CD>CD  Partiets supportbasNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

CD>CD  Partiets supportbasJa, och gör den till en lön man kan leva på

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

CD>CD  Partiets supportbasNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

CD>CD  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

CD>CD  Partiets supportbasJa, varje medborgare förtjänar rätten att få rösta

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

CD>CD  Partiets supportbasNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

CD>CD  Partiets supportbasNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

English Svenska