Prova den politiska frågesport

Kristdemokraterna plattform och policy

Dessa frågor nedan sorteras i fallande ordning baserat på hur viktigt medlet Swedish [people] väljaren rankade dem på frågesporten.

ämnen

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

CD>CD  Partiets supportbasNej, hyr professionellt utbildade säkerhetsvakter istället

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Borde invandrare vara tvungna att lära sig det Svenska språket?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

CD>CD  Partiets supportbasFör abort, men förbud efter de första tre månaderna

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop


Hur liknar din politiska tro på Christian Democrats’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

CD>CD  Partiets supportbasJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men låta folk använda privata försäkringar

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Borde Sverige gå ur Europeiska Unionen?

CD>CD  Partiets supportbasNej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Sverige höja skatten för de rika?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

CD>CD  Partiets supportbasJa, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

CD>CD  Partiets supportbasNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

CD>CD  Partiets supportbasJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

CD>CD  Partiets supportbasJa, terminsavgifter är för höga för närvarande

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

CD>CD  Partiets supportbasNej, den ska höjas

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Sverige, ha rösträtt?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

CD>CD  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

CD>CD  Partiets supportbasFler

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Hats tal

Bör hatprat skyddas av yttrandefrihetslagar?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  COVID Employment Health Pass

Ska regeringen kräva att anställda i stora företag vaccineras mot COVID?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Borde Sverige öka eller minska på mängden av tillfälliga arbetsvisum till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?

CD>CD  Partiets supportbasÖka

Social  ›  Transgender-idrottare

Ska transpersoner få tävla mot idrottare som skiljer sig från sitt tilldelade kön vid födseln?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Israel

Borde Sverige fortsätta stödja Israel?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Borde Sverige öka eller sänka försvarsutgifterna?

CD>CD  Partiets supportbasÖka

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Borde immigranter till Sverige tillåtas att inneha dubbel medborgarskapsstatus?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

CD>CD  Partiets supportbasNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Borde Sverige öka eller minska det internationella biståndet?

CD>CD  Partiets supportbasMinska

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Borde Sverige avrätta misstänkta terrorister i främmande länder?

CD>CD  Partiets supportbasNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Friskolor

Är du för friskolor?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Borde Sverige avskaffa arvsskatten?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

CD>CD  Partiets supportbasFler

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Vaccinmandat för kunder

Ska privata företag ha rätt att fråga kunder om deras vaccinationsstatus?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Demilitarisera polisen

Bör polisavdelningar få använda militär utrustning?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

CD>CD  Partiets supportbasJa, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom

Ekonomin  ›  Kyrkoskatt

Borde kyrkoskatten avskaffas?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

CD>CD  Partiets supportbasNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Borde Sverige höja eller sänka momssatsen för företag?

CD>CD  Partiets supportbasSänk

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Borde det vara olagligt att bränna den svenska flaggan?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Borde Svenska medborgare ha tillåtelse att spara eller investera sina pengar i offshorekonton?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

CD>CD  Partiets supportbasNej, öka finansieringen och utbildningen för polisavdelningar i samhällen med högre brottslighet

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

CD>CD  Partiets supportbasNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Ska antalet mandatperioder för medlemmarna av Sveriges riksdag begränsas?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

CD>CD  Partiets supportbasNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

CD>CD  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Grekisk räddningsaktion

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Hus  ›  Hemlösa läger

Bör hemlösa individer, som har vägrat tillgängligt skydd eller bostad, få sova eller slå läger på allmän egendom?

CD>CD  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

CD>CD  Partiets supportbasNej

English Svenska